Kultur

Kultur kan være så mangt, og vi har ett stort mangfold på Mortensrud.