Skole og barnehage

Mortensrud skole

Mortensrud skole er en flerkulturell barneskole som ligger i bydel Søndre Nordstrand, og har om lag 400 elever og 60 ansatte.

Skolen ble bygget i 1986 og består av hovedbygg, idrettshall og klasseromshus. Skolegården legger til rette for at elevene kan ha varierte aktiviteter, med blant annet lekeapparater, naturtomt og ballbane.

Skolen har spesielt fokus på elevenes lese- og skriveferdigheter. I den sammenheng har vi innført Early Years Literacy Program, som er er en metodikk utviklet i Australia og New Zealand. Dette gir oss muligheten for individuell tilpasset opplæring og tett oppfølging av den enkelte elev gjennom systematisk bruk av stasjonsundervisning. Ved å gå inn på Satsingsområder vil du finne mer om dette og skolens øvrige satsingsområder.

Hjemmeside: https://mortensrud.osloskolen.no/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.