Kultur

Seop Singers

Dette er et sangkor for voksne sanginteresserte i området Bjørndal/Klemetsrud/Mortensrud.

I Seop Singers kan du (alle kan!) bli med i et blanda kor, som har ambisjoner om å være et aktivt kor for lokalmiljøet.

Repertoaret er i sjangeren vise, pop og rock, og høsten byr i tillegg på julesanger.

Ukentlige øvinger hver onsdag 18:30-20:20 på Seterbråten skole (Bjørndal).

Hjemmeside: https://www.facebook.com/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.