Sosialt

Både barn, ungdom og voksne kan ha behov for å være sosiale uten at det er noen bestemt ramme rundt det.