Idrett

Det er mange muligheter for organisert idrett på Mortensrud.