Byutvikling

Aksjonsgruppe Mortensrud

Aksjonsgruppe Mortensrud er opprettet for å arbeide for en forbedret og mer helhetlig plan for utbyggingene på Mortensrud. Målet er å få et godt oppvekstmiljø for barn og unge og et godt bomiljø for alle. I tillegg ønsker vi å sikre god innbyggermedvirkning.

Aksjonsgruppe Mortensrud jobber for:
– God byutvikling på Mortensrud
– Godt oppvekstmiljø for barn og unge
– Godt bomiljø for alle
– God innbyggermedvirkning

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.