Byutvikling

Utvikling av Mortensrud Gård

Obos og Oslo kommune har startet planleggingsarbeidet for utvikling av tomten til Mortensrud Gård. Denne artikkelen vil bli oppdatert med mer informasjon etterhvert.

Mortensrud har status som stasjonsnært område i kommuneplanen, og sentrale deler er angitt som utviklingsområde i ytre by.
Utviklingsområdene på Mortensrud er underlagt krav om felles planlegging.

I reguleringsplanen for området er område satt av til bevaring. Området er ikke omtalt som utviklingsområde i Planprogram for
Mortensrud, ettersom Mortensrud Gård i 2018 var regulert til Kirke/annen relgionsutøvelse, nærmere bestemt katolsk kirke og
menighetshus.

I planprogram for Mortensrud anbefales dagens virksomhet på Mortensrud Gård videreført.

Link til Saksinnsyn hos Oslo kommune.

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.