ByutviklingNyttig informasjon

Svømmehall på Mortensrud

Denne artikkelen inneholder bakgrunnen for det lokale engasjementet for en svømmehall og blir løpende oppdatert med linker til saksgang og dokumentasjon.

Da de første boligene ble bygget på Mortensrud på begynnelsen på åtti-tallet ble innflytterne lovet en svømmehall. Faktisk skal det visstnok befinne seg ett ferdig lagt betongdekke bak en vegg i Klemetsrudhallen som var tiltenkt å bli svømmehall.

Svømmehallen kom aldri og da kommunen omtrent 25 år senere skulle presentere den nye områdeplanen på folkemøte for beboere og interessegrupper på Mortensrud så hadde de på nytt tegnet inn en svømmehall på kartet. Dette antagelig for å sukre pillen i forbindelse med at de ønsker å redusere den allerede sprengte kapasiteten på fotballbaner ved å bygge ett stort sykehjem og omsorgsboliger der det idag er idrettsanlegg.

Dokumentasjon

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.