Frivillighet

Natteravnene på Mortensrud

Natteravnene er en politisk og religiøs nøytral organisasjon som arbeider for å gjøre bysentrum og nærmiljø til trygge steder å være for alle.

Natteravnenes visjon er at voksnes synlige tilstedeværelse virker dempende på rus-, vold- og skadeverksproblematikk. Vi jobber for å oppnå positiv kontakt mellom barn/ungdom og voksne ute på vandring. Vi skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.

På Mortensrud prøver man å arrangere Natteravner via foreldre på Stenbråten, Mortensrud, Klemetsrud og Lofsrud skole.

Facebook: https://www.facebook.com/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.