Kultur

Søndre Aker Historielag

Søndre Aker Historielag dekker bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø samt Østmarka.

Dette området har gjennomgått store forandringer – gammel bondebygd er blitt til drabantbyer. Gjennom historielaget kan du få større innsikt i de verdiene og kvalitetene som overlever og utvikler seg i feltet mellom bevaringsverdig gammelt og spennende nytt.

Interessert i lokalhistorie og bor eller har bakgrunn fra sør i Oslo? Søndre Aker Historielag arrangerer medlemsmøter, foredrag og guidede turer i nærmiljøet.

Nettside: http://www.sondreaker.no/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.