Idrett

Lambertseter svømmeklubb

Lambertseter Svømmeklubb ble stiftet 30. september 1965. Klubben er i dag en av landets største med over 2400 medlemmer.

Klubben har svømmeopplæring for barn fra 2 år og oppover.

Årsmøtet er klubbens øverste organ. Styret har ansvar for at klubben etterlever det årsmøtet bestemmer. For å kunne stemme på årsmøtet skal man være medlem og over 15 år. Medlemskap koster i dag kr. 200.

Klubben har siden 2004 drevet Lambertseter Bad. Lambertseter Bad driftes gjennom et eget AS som klubben eier 100 %.

De holder også kursene sine på flere steder. Blant annet på Holmlia bad, Bøler bad og Rustad bad, så det er godt med muligheter for oss på Mortensrud til å bruke denne klubben.

Hjemmeside: https://www.lsvk.no/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.