ByutviklingNyttig informasjon

E6 utbygging

Strekningen Klemetsrud-Abildsø skal bli felles trasé for E6 og E18 i Oslo, her finner du relevante linker for planene.

Dagstrekning på ca. 7,5. km. Felles trase for E6 og E18. 2+tungtrafikk/ kollektivfelt fra sør og 3+Kollektivfelt fra nord (ekstra felt fra nord for tømming av tunnel og stigning opp fra Skullerud) 3+ 4 felt.

Veien skal oppgraderes med kollektivfelt i begge retninger og nytt sørgående kjørefelt fra tunnelmunningen ved Abildsø til Mortensrud/Klemetsrud.

Nyttige linker

Søker frivillig innsats fra tegner/illustratør

En beboergruppe basert utfra Mortensrud Manifest jobber opp mot SVV og kommunen i forhold til denne utbyggingen, vi søker en illustratør/tegner mao en som kan hjelpe oss med å skissere hvordan det er, med hva det er planlagt og hva det kan bli med vårt alternativ. Har du mulighet til å bidra med dette, ta kontakt:

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.