ByutviklingNyttig informasjon

Områdeplan for Mortensrud

Tanken bak denne artikkelen er å samle relevante linker og poster om arbeidet rundt områdeplan for Mortensrud. Den vil bli oppdatert fra tid til annen.

Høyre vil ha nytt ungdomshus på Mortensrud. (Nordstrand Blad)

Krf sier nei til sykehjem bak Senter Syd. (Nordstrand Blad)

Behandling av planprogram utsatt til høsten 2018. (Nordstrand Blad)

Innbyggeropprop mot plassering av sykehjem rett bak Senter Syd.

Konsekvensutredning, planprogram og VPOR Mortensrud av 16.02.2018 (PDF).

Artikkel om Obos og Oslo Kommune sine planer for Felt 16. (Nettavisen)

Kunngjøring av planprogram og varsel om oppstart av veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for Mortensrud.

Artikkel om igangsetting av planprogram for Mortensrud.

Notater fra Mortensrudgrenda Velforening om planprogrammet.

Artikkel om Oslo Sør-satsningen inkludert Barnetråkk-rapportene (nederst i artikkelen).

Saksinnsyn Stenbråtveien 13 – 63 – Bestilling av oppstartsmøte – Boliger

Saksinnsyn Mortensrud – Planprogram.

Presentasjon fra informasjonsmøte om VPOR den 29.04.2019

Saksinnsyn Detaljregulering – Utvikling av Klemetsrudanlegget 

Saksinnsyn Detaljregulering – Klemetsrudveien 41 m.fl. – Mortensrud sykehjem, omsorgsboliger, bibliotek, fritidsklubb, skole, flerbrukshall, park- og idrettsanlegg

Innlegg om svømmehall i Nordstrand Blad av Anne Hval Ljønes 28/02-2020

Underskriftskampanje for svømmehall

Innlegg om svømmehall i Nordstrand Blad av Åsmund Grindeland 29/04-2020

Svar på spørsmål til byrådet fra Espen Andreas Hasle (KrF) – Detaljregulering Klemetsrudveien 41 m.fl. den 22.05.2020

Saksinnsyn utvikling av Mortensrud Gård

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.