Idrett

Nordstrand turnforening

Nordstrand turnforening har alltid vært en særdeles aktiv forening med stor vekt på bredde, og ikke minst det sosiale. Av arrangementer kan nevnes turnleire, kretsturnstevner, turnshow og oppvisninger.

Foreningen har i dag lange ventelister, særlig blant de yngste utøverne, og opplever i likhet med andre foreninger at mange av ungdomsutøvere slutter fordi det ikke kan tilbys tilfredstillende treningsforhold i forhold til arealer, utstyr og/eller tilbud.

Den nye turnhallen i Leirskallen åpner for en umiddelbar økning i medlemstall med ca 300, på lengre sikt kan en medlemsmasse på over 1000 i Nordstrand Turnforening være realistisk.

Hjemmeside: http://www.nordstrandturn.no/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.