Skole og barnehage

Stenbråten skole

Stenbråten skole er en barneskole, som ligger på Mortensrud med fine lokaler i hyggelige omgivelser.

Det er kort vei til skog og natur, noe som innbyr til alternative læringsarenaer. Vi huser også en byomfattende spesialenhet for psykisk utviklingshemmede.

Skolen vektlegger et inkluderende læringsmiljø med tydelige voksne, tilpasset opplæring, spesielt i basisfagene og Webster-Strattons lærerprogram i håndtering og forebygging av atferdsproblemer, samt skole-/hjemsamarbeid.

Hovedsatsningen er tilpasset opplæring og IKT. Skolen ønsker å vise en musisk profil der opplæringen i grunnleggende ferdigheter og sentrale fag går hånd i hånd med praktisk-estetiske fag.

Musiske aktiviteter og trivsel er verdifullt i seg selv og som grunnlag for best mulig arbeidsmiljø og læringsresultater.

Hjemmeside: https://stenbraten.osloskolen.no/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.