Skole og barnehage

Lofsrud skole

Lofsrud skole har satt seg ambisiøse, men realistiske resultatmål.

Skolen er svært opptatt av å arbeide hardt for best mulig læringstrykk fra start i 8. til utgang 10. og følger spent med på resultatutviklingen til hver enkelt elev. Skolen arbeider spesielt med lesing og regning, og elevene hever seg betraktelig fra 8. til 10. klasse. Skolen har også en gruppe elever på 10. trinn som tar matematikk, eller engelsk på videregående skole.

Lofsrud har et godt sammensatt multikulturelt miljø. Hånd i hånd med kunnskap får du mulighet til å lære deg respekt og hverdag sammen med mennesker med ulik bakgrunn. Dette er en positiv erfaring og verdier du vil ta med deg videre i livet i et kommende multikulturelt samfunn. Skolen har en handlingsplan mot mobbing, laget i samråd med elevrådet og lærere som sammen ønsker en mobbefri og respektfull skole for alle elever.

Hjemmeside: https://lofsrud.osloskolen.no/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.