Kultur

Billedkunst for barn

På Stenbråten har Oslo musikk- og kulturskole kurs på onsdager. De tilbyr variert undervisning med mulighet for å prøve ut tradisjonelle tegne- og maleteknikker, men også eksperimentering med ulike redskaper og gjenbruksmaterialer.

Det blir noe teori og kunsthistorie hver gang. Elevene skal blant annet lære om farger og se nærmere på japansk papirbretting. Tilbudet er for barn fra 6 til 13 år.

Målet med kurset er å stimulere elevenes fantasi gjennom lekende øvelser slik at de kan utfolde seg kreativt, øve seg på å tenke selvstendig og trene opp evnen til problemløsning. Dette er med på å gi en bred forståelse av mulighetene innenfor billedkunstfeltet og øke forståelsen for viktigheten av billedkunst i vårt samfunn. Kurslærer dokumenterer underveis med foto/video. Noen av gruppearbeidene kan bli lagt ut på YouTube.

Hjemmeside: http://www.oslokulturskole.no/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.