Skole og barnehage

Solbakken Barnehage

Solbakken Barnehage ønsker å skape rom som bidrar til kreativitet, lek og læring. Det fysiske miljøet er tilrettelagt for kreative møter mellom barn og voksne.

Det fysiske miljøets viktigste oppgave er å oppmuntre barnet til selvstendig utforskning. Et miljø tilpasset barns behov er under stadig forandring og krever fleksible løsninger. Solbakken barnehage er privat og foreldreeid. Den er inspirert av filosofien Reggio Emilia, der troen på barnets muligheter står sentralt.

Rommene omtales som «den tredje pedagogen» og oppmuntrer barnet til lek og utforsking. Barnehagen har egne fagrom for musikk, rollelek, konstruksjon, motorikk, estetikk og språk. Uterommet er romslig og variert med alt fra skog til klatrestativ. Det serveres varm hjemmelaget lunsj tre til fire dager i uken.

Hjemmeside: http://solbakkenbhg.barnehage.no/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.