Steinbråten Naturbarnehage

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser og bruker naturen aktivt i lek og læring.

Barnehagen har et MINI-tilbud 4 dager i uken, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Tilbudet gjelder for barn fra 4-5 år. Ved ledig kapasitet kan 3-åringer tilbys plass. Du søker om plass på vanlig måte i søknadsportalen.

Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.