Kultur

Mortensrud Menighet barn og ungdomskor

Klemetsrud og Mortensrud menighet har flere kor for barn fra 5 år og oppover.

PRESOULKORET på Mortensrud: alder 5-10 år, øvelser annenhver tirsdag, ulike uker kl 17.30-19, Mortensrud kirke. Fellesmiddag før øvelsen.

SOUL CHILDRENKORET: alder 10-15 år, øvelser annenhver tirsdag, like uker kl. 18-20; Mortensrud kirke. Kveldsmat serveres.

UNGDOMSKORET «Choier Unnamed» alder fra 15 år. Øvelser Mortensrud kirke onsdager kl. 19-21. Kveldsmat serveres.

Hjemmeside: https://kirken.no/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.