Idrett

Mortensrud Aker Sportsklubb

Mortensrud Aker Sports Klub (MASK) tilbyr lavterskeltilbud for barn og unge innen idrett.

Dette er et viktig forebyggende lavterskeltilbud hvor foreldre inviteres til å motiverer sine barn til å delta i lokale fritids- og idrettsaktiviteter. Ikke minst at de følger opp barna sine på treninger og kamper.

Klubben driver lag innen fotball, innebandy, cricket og hockey.

Hjemmeside: http://www.mask.no/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.