Dagravner Mortensrud

Dagravnene skal være godt synlige («uniformerte») voksne som barna og ungdommene kan ta kontakt med hvis de ønsker.

«Dagravner Mortensrud» er et initiativ fra Mortensrud Manifest.

Formålet er å forebygge mobbing og gi en tryggere hverdag for barn og ungdom ved/rundt skolene i nærmiljøet, Lofsrud, Mortensrud og Stenbråten.

Hjemmeside: http://www.natteravn.no/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.