FrivillighetSosialt

Dagravner Mortensrud

Dagravnene skal være godt synlige («uniformerte») voksne som barna og ungdommene kan ta kontakt med hvis de ønsker.

«Dagravner Mortensrud» er et initiativ fra Mortensrud Manifest.

Formålet er å forebygge mobbing og gi en tryggere hverdag for barn og ungdom ved/rundt skolene i nærmiljøet, Lofsrud, Mortensrud og Stenbråten.

Hjemmeside: http://www.natteravn.no/

Gaute Holmin

Bosatt i Stenbråtlia Borettslag.